Vizualizace

Zpracování výkresové a výrobní dokumentace v AutoCadu.
Výkresy 2D, 3D, modelování a vizualizace v programu Pallete Cad.

Vytvoření či překreslení půdorysů, řezů, studií, rozvržení nábytku, atd.

dum-decin-04 -